Rightway Strategie & Organisatie AdviesWERKNEMERS: ZIJN HET KAPITAAL VAN UW ONDERNEMING!

WERKNEMERS: ZIJN HET KAPITAAL VAN UW ONDERNEMING!

Onderzoeken wijzen uit dat maar 25% van de werknemers zich zodanig gewaardeerd voelen door hun werkgever, dat ze niet eens overwegen om te solliciteren buiten  ‘hun’ bedrijf

BETROKKENHEID

Wanneer aan deze 25% van de werknemers gevraagd wordt, wat hen bij ‘hun’ bedrijf houdt, geven deze mensen aan:

  • Dat ze het belangrijk vinden dat er naar hen geluisterd wordt: op basis van gelijkwaardigheid als mens.
  • Dat ze het belangrijk vinden dat ze gerespecteerd/gewaardeerd worden als werknemer.

Werknemers kunnen goede ideeën hebben, gebruik deze ook, dit is ook een blijk van waardering. Positieve én negatieve feedback geven zijn een vorm van respect, zolang je niet persoonlijk wordt. Er moet uitgezocht worden hoe de organisatie hierop in moet gaan spelen, en hoe zo’n transitieproces begeleid kan worden.

TRANSPARANTIE

Werknemers willen graag weten wat de visie en richting is die hun bedrijf heeft. Op deze manier kunnen de werknemers het beste bepalen wat hun eigen inbreng kan zijn, bij het succesvoller maken van de onderneming waar ze in dienst zijn. Als werkgever zul je dagelijks de betrokkenheid van de werknemers voelen, en zij zullen dit ook uitdragen. Het is belangrijk te zorgen, dat de werknemers nooit hoeven te raden naar de bedoelingen van hun bedrijf, zij weten altijd of er zaken spelen, die ook voor hen van belang zijn.

VERTROUWEN

Wanneer de ideeën van het bedrijf aansluiten bij de denkwereld van de werknemers, creëer je vertrouwen. Vertrouwen in het bedrijf en de visie die het bedrijf heeft. Als je daarbij ook nog de medewerkers de kans geeft zich te ontwikkelen waardoor zij zich nog meer gewaardeerd voelen, zullen de medewerkers trots op hun bedrijf en op hun eigen inbreng zijn.

TEAM-GEEST

Als je jouw medewerkers blijft vertellen dat het belangrijk is wat zij als ‘team’ met elkaar doen zullen zij meer plezier met elkaar hebben en elkaar  op  blijven  zoeken. Organiseer team-activiteiten, waardoor de verbondenheid nog meer gestimuleerd wordt. Dit kan in de vorm van sport zijn, maar ook activiteiten om competenties verder door te ontwikkelen.  Medewerkers vinden erkenning, stimuleren van persoonlijke groei en verantwoordelijkheid mogen dragen belangrijker, dan salariëring.

HUMANITEIT

De conclusie is dus dat het geven van feedback, respect, transparantie, vertrouwen, en erkenning belangrijker zijn dan de managementsystemen en salariëring. Als je als werkgever wilt weten hoe het met jouw medewerkers gesteld is, kun je een medewerkers tevredenheid onderzoek opstarten. Zo kun je te weten komen wat voor bedrijfscultuur er in jouw bedrijf heerst, en laat je jouw medewerkers weten dat jij hun inbreng en welbevinden belangrijk vindt.

Je medewerkers krijgen meer plezier in hun werk, voelen zich meer betrokken bij hun bedrijf en zullen hun talenten willen (blijven) ontwikkelen omdat hun werkgever hen vertrouwen geeft. Jij als werkgever zult hiervoor door je werknemers beloond worden. Zij voelen dat je ze ziet als het kapitaal van de onderneming!