Rightway Strategie & Organisatie AdviesWat zijn de voordelen van een vertrouwenspersoon voor uw organisatie

Wat zijn de voordelen van een vertrouwenspersoon voor uw organisatie

Een vertrouwenspersoon kan verschillende voordelen bieden voor een organisatie, waaronder:

 • Een veilige omgeving bevorderen: Door een vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen, creëert een organisatie een veilige omgeving waar werknemers hun zorgen, problemen of klachten vertrouwelijk kunnen bespreken. Dit kan helpen bij het voorkomen en aanpakken van problemen zoals intimidatie, discriminatie, pesten of andere vormen van ongewenst gedrag op de werkplek.
 • Conflictoplossing en mediation: Een vertrouwenspersoon kan fungeren als een neutrale partij bij het helpen oplossen van conflicten tussen werknemers. Door te luisteren naar beide partijen, hun perspectieven te begrijpen en hen te begeleiden naar een constructieve oplossing, kan een vertrouwenspersoon bijdragen aan het verminderen van spanningen en het bevorderen van een positieve werkomgeving.
 • Advies en ondersteuning bieden: Vertrouwenspersonen kunnen werknemers voorzien van advies, informatie en ondersteuning met betrekking tot kwesties op de werkplek, zoals arbeidsvoorwaarden, beleid, procedures en conflictoplossing. Ze kunnen ook doorverwijzen naar andere hulpbronnen of diensten indien nodig.
 • Preventie van juridische en reputatierisico’s: Door problemen vroegtijdig aan te pakken en te voorkomen dat ze escaleren, kunnen vertrouwenspersonen helpen bij het verminderen van juridische en reputatierisico’s voor de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij het voorkomen van dure rechtszaken, schade aan de reputatie van het bedrijf en verlies van vertrouwen van belanghebbenden.
 • Het bevorderen van een positieve bedrijfscultuur: Het hebben van een vertrouwenspersoon kan bijdragen aan het creëren van een positieve bedrijfscultuur waarin open communicatie, respect en ondersteuning van werknemers worden gewaardeerd. Dit kan op zijn beurt leiden tot hogere betrokkenheid, tevredenheid en productiviteit van werknemers.

Wanneer zou een organisatie voor een interne of externe vertrouwens persoon kiezen?

Of een organisatie kiest voor een interne of externe vertrouwenspersoon hangt af van verschillende factoren en de specifieke behoeften en omstandigheden van de organisatie. Hier zijn enkele overwegingen:

Interne vertrouwenspersoon:

 • Kennis van de organisatie: Een interne vertrouwenspersoon kan een dieper inzicht hebben in de cultuur, structuur en werkomgeving van de organisatie, wat deze interne vertrouwenspersoon in staat stelt om situaties beter te begrijpen en op te lossen.
 • Toegankelijkheid: Interne vertrouwenspersonen zijn vaak gemakkelijker toegankelijk voor werknemers, omdat ze binnen dezelfde organisatie werken en beschikbaar zijn voor face-to-face gesprekken op de werkplek.
 • Vertrouwdheid: Werknemers kunnen zich meer op hun gemak voelen bij het bespreken van gevoelige kwesties met een vertrouwenspersoon die ze al kennen en met wie ze mogelijk al een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd.

 Externe vertrouwenspersoon:

 • Onafhankelijkheid en neutraliteit: Een externe vertrouwenspersoon staat los van de organisatie en heeft geen belangenconflict, wat deze externe vertrouwenspersoon in staat stelt om neutraal en onpartijdig te blijven bij het behandelen van klachten en problemen.
 • Vertrouwelijkheid: Externe vertrouwenspersonen bieden vaak een extra laag van vertrouwelijkheid, aangezien werknemers zich misschien meer op hun gemak voelen bij het bespreken van gevoelige kwesties met iemand buiten de organisatie.
 • Expertise en ervaring: Externe vertrouwenspersonen kunnen gespecialiseerde training en ervaring hebben op het gebied van conflictoplossing, mediation en het omgaan met complexe situaties op de werkplek.

In veel gevallen kan het nuttig zijn om zowel interne als externe opties te overwegen, afhankelijk van de specifieke behoeften van de organisatie. Sommige organisaties kiezen ervoor om zowel interne als externe vertrouwenspersonen beschikbaar te hebben om een breder scala aan opties en ondersteuning te bieden aan werknemers. Het belangrijkste is dat de gekozen vertrouwenspersoon betrouwbaar, deskundig en toegewijd is aan het ondersteunen van de behoeften van de werknemers en het bevorderen van een gezonde en respectvolle werkomgeving.