Rightway Strategie & Organisatie AdviesROO de Rightway Organisatie Onderzoek

ROO de Rightway Organisatie Onderzoek

Als u een cultuurverandering overweegt dan is het belangrijk dat u uzelf twee zeer belangrijke vragen stelt, om een nieuwe bedrijfsstrategie op te kunnen stellen:

  • Zal met uw verandering, van medewerkers verwacht worden dat zij zich anders gaan gedragen dan zij nu doen? En op welke manier zal dat moeten gaan gebeuren?
  • Op welke manier kunnen medewerkers uw verandering gaan belemmeren/tegenwerken en waarom?

Bij uw bedrijfscultuur is het mogelijk om een kostenraming te maken. Uw huidige situatie (werkwijze, strategieën en de daaraan gekoppelde kosten c.q. bedreigingen) worden tegen het licht gehouden en overzichtelijk aan u aangeboden. Bij een dergelijk onderzoek wordt weergegeven hoeveel het uw organisatie zal opleveren als het doorgaat in de huidige situatie of actief een ander cultuur aanneemt.

Als u besluit om van cultuur te veranderen is het vaak zo dat duidelijkheid geborgen wordt in strategie zodat u het meeste rendement kunt genereren. U kiest dan immers voor een visie en strategie die voor langere tijd inzetbaar is.

Mijn werkwijze

Ik breng uw huidige organisatie cultuur in kaart. In nauw overleg met de organisatie worden daarna de gewenste veranderingsdoelen bepaald. Vervolgens stel ik een concreet implementatieplan op en begeleid ik zowel het management en medewerkers bij de uitvoering van dit plan. Tot slot evalueren we samen het veranderingsproces om te zien of de gestelde doelen zijn gehaald en en indien nodig stellen we waar nodig, een aanvullend actieplan op.

Zorgvuldige informatie en open communicatie zijn essentieel voor het slagen van elk veranderingstraject. Onrust binnen het bedrijf levert in de meeste gevallen ongewenste effecten op. Om een breed draagvlak voor verandering te creëren, begeleid ik ook  het management bij het opstellen van een communicatieplan waarin reacties van sleutelfiguren worden betrokken. Tijdens de voortgang van het veranderingstraject voer ik periodiek evaluaties uit en stellen we het plan eventueel bij.

Resultaat

Afhankelijk van de veranderingsdoel zijn één of meer van de volgende effecten zichtbaar:

  • Een meer effectieve en efficiënte manier van samenwerking
  • Betere resultaten, zowel op individueel niveau als op afdeling- en organisatieniveau
  • Een sterkere betrokkenheid
  • Een verhoogd onderling vertrouwen
  • Open communicatie, minder verborgen agenda’s
  • Toegenomen werkplezier
  • Tijdens uw cultuur transitie blijf ik betrokken en bied ik begeleiding aan leidinggevenden op verschillende niveaus, aan teams, groepen en individuen.